Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.3 Samenstelling
Adjectieven kunnen fungeren als het hoofd van een samenstelling. Ze vormen dan het rechterdeel van die samenstelling, en komen voor in combinatie met substantieven, werkwoorden, adjectieven en bijwoorden. Voorbeelden worden gegeven in Tabel 1:
Tabel 1. Adjectivische samenstellingen
1e woord 2e woord samenstelling
substantief ijzer sterk ijzersterk
werkwoord drijf nat drijfnat
adjectief dol blij dolblij
bijwoord wel bekend welbekend
Adjectivische samenstellingen zijn doorgaans niet recursief. Dat wil zeggen dat de samenstellende delen doorgaans niet zelf weer een samenstelling vormen. Een tweede beperking op de vorming van zulke samenstellingen is dat als het linkerdeel een werkwoord of adjectief is, het meestal ongeleed en inheems is.
Als een of beide delen van een adjectivische samenstelling een aan het Grieks of Latijn ontleend morfeem is dat niet als zelfstandig woord voorkomt, spreken we van een neoklassieke samenstelling. De op die manier gebruikte uitheemse morfemen worden confixen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:
1met twee confixen: auto-noom, hetero-geen, mono-maan, schizo-freen
met een beginconfix: bio-medisch, hetero-sexueel, mono-syllabisch
Sommige adjectivische samenstellingen zijn qua betekenis maar deels doorzichtig, doordat een van de delen ervan niet als apart woord voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn tjokvol en krankjorum, waarvan respectievelijk de delen tjok en jorum geen aparte woorden zijn.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links