Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.2.2.4.i Inleiding
Verder lezen
Als een afhankelijke zin de functie van onderwerp vervult, spreken we van onderwerpszin. Een voorbeeld van een onderwerpszin is het gecursiveerde gedeelte in 1a. Een onderwerpszin kan ook op de laatste zinsplaats staan. Gewoonlijk komt er dan in de zin een voorlopig onderwerp het (zoals in 1c). De onderwerpszin is dan het eigenlijke onderwerp:
1aDat Sofie niet meer van die man kan houden, is begrijpelijk.
bBegrijpelijk is, dat Sofie niet meer van die man kan houden.
cHet is begrijpelijk dat Sofie niet meer van die man kan houden.
Soms kan de onderwerpszin niet gemakkelijk vooraan in de zin staan (2a). Normaal is (2b):
2a Voordat je daaraan gewend bent, duurt lang.twijfelachtig
bHet duurt lang voordat je daaraan gewend bent.
Bij balansschikking kan een onderwerpszin alleen maar op de laatste zinsplaats staan. Voorbeeld:
3aHet duurde niet lang of het onweer brak los.
bOf het onweer brak los, duurde niet lang.uitgesloten
Een of-zin als die in 3a wordt niet in alle grammatica's als onderwerpszin beschouwd. Op grond van de betekenisverhoudingen in de zin doen we dat in dit boek wel.
In de rest van deze subparagraaf worden eerst de verschillende types onderwerpszinnen besproken (ii) en daarna enkele bijzonderheden vermeld van de hoofdzinnen waarin onderwerpszinnen voorkomen (iii).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links