Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.3.3.2.i Inleiding
Verder lezen
Een wederkerend voornaamwoord kan meestal geacht worden op een of andere manier naar een onderwerp te verwijzen. Met 'een onderwerp' wordt hier een getalsonderwerp of een geïmpliceerd onderwerp bedoeld. 'Op een of andere manier' duidt aan, dat het kan gaan om het onderwerp van de zin waarin het wederkerend voornaamwoord voorkomt, dan wel van een zin die als omschrijving kan dienen voor een zinsdeel (of een gedeelte daarvan) met een wederkerend voornaamwoord.
In ii worden de gevallen behandeld waarin verwijzing naar een onderwerp kan worden aangenomen [5.3.3.2.ii]. Andere gevallen komen in iii aan de orde, waar het bijzondere karakter van voorzetselconstituenten met een wederkerend voornaamwoord besproken wordt [5.3.3.2.iii]. In de onderstaande voorbeelden zijn steeds het wederkerend voornaamwoord en het antecedent waarnaar het verwijst gecursiveerd.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links