Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.10 Terminologie
Uitheemse achtervoegsels, of suffixen, die substantieven afleiden spelen een grote rol bij de vorming van wetenschappelijke terminologie met een internationaal karakter.
Zie onder meer de termenlijsten  van het Instituut voor de Nederlandse Taal
We zien dit bijvoorbeeld in de chemische terminologie:
Tabel 1. Chemische terminologie
suffix voorbeeldwoorden
-aan oct-aan, prop-aan
-aat chlor-aat, nitr-aat
-ase lact-ase, sachar-ase
-een ars-een, benz-een
-ica alcohol-ica, hypnot-ica
-ide brom-ide, fluor-ide
-iet chlor-iet, dynam-iet
-ine cafe-ïne, coca-ïne
-ium jod-ium, pluton-ium
-oide alkal-oide, cellul-oide
-ol fen-ol, methan-ol
-ose cellul-ose, lact-ose
-yl meth-yl, vin-yl
De verschillende suffixen vormen meestal een welomschreven wetenschappelijke classificatie van typen stoffen. Zo wordt het suffix -ase gebruikt voor namen van enzymen, -ine voor substantieven die namen zijn voor stoffen die de geest beïnvloeden, en -ol voor alcohol-achtige vloeistoffen.
Uitheemse suffixen spelen ook een systematische rol in medische terminologie, zoals:
Tabel 2. Medische suffixen
suffix betekenis voorbeelden
-itis ontsteking appendicitis, colitis
-oom abnormale groei carcinoom, melanoom
-ose ziekte neurose, psychose
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links