Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.1.1.4 Nadrukkelijke aaneenschakeling
Verder lezen
In nadrukkelijke aaneenschakelingen krijgt het tweede (en een eventueel volgend) lid meer nadruk dan het eerste. Dat kan zijn omdat het eerste lid het verwachte, het gewone of het verklaarbare noemt, terwijl in het tweede lid het onverwachte, het ongewone of het onverklaarbare genoemd wordt. Voorbeelden:
1Ik heb het aan mijn vrouw en zelfs aan mijn kinderen verteld.
2(Laat hem met rust.) Hij heeft al genoeg geleden en daarenboven is hij ziek.
Maar die tegenstelling is soms nauwelijks merkbaar:
3Ik heb het aan Jan en ook aan Piet verteld.
4Mijn buurman heeft de laatste tijd veel moeilijkheden met zijn vrouw en daarbij gaan de zaken niet zo best.
In deze aaneenschakelingen komt in het tweede lid altijd een voegwoordelijk bijwoord voor:
bovendien buitendien daarenboven
of zelfs, als men sterke nadruk wil geven; de woorden daarbij, eveneens, mede, ook, tevens voor minder sterke nadruk.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links