Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.12.1 Betekenis en gebruik
Verder lezen
De reeksvormers evenmin-als en het formele en weinig gebruikelijke zomin-als kunnen opgevat worden als de ontkennende tegenhangers van zowel-als; wat de betekenis betreft staan ze dus heel dicht bij de reeksvormer noch-noch, die gebruikt wordt om een nadrukkelijke ontkennende aaneenschakeling tot stand te brengen (zie [25.8]). Vergelijk:
1aNegers evenmin als kleurlingen waren er welkom.
bNoch negers noch kleurlingen waren er welkom.
Andere voorbeelden:
2Maria houdt evenmin van oesters als van mosselen.
3Hier baat zomin financiële als medische hulp.formeel
Als aan zomin-als het bijwoord net toegevoegd wordt, verdwijnt het formele en ongebruikelijke karakter, bijv.:
4Maria houdt net zomin van oesters als van mosselen.
De reeksvormers evenmin-als en zomin-als kunnen niet gebruikt worden ter vervanging van (noch -) noch in vaste uitdrukkingen. Vergelijk:
5a(Ik vind haar eerste roman niet erg overtuigend: het is) vlees noch vis.
b(Ik vind haar eerste roman niet erg overtuigend: het is) evenmin vlees als vis.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links