Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
3.4.2 Datief
Verder lezen
Het substantief kent in zeer beperkte mate een vorm op -e, die datiefgenoemd wordt en alleen voorkomt in vaste uitdrukkingen. Als zodanig zijn bijv. te beschouwen:
in den beginne, in koelen bloede, om den brode, heden ten dage, van (ganser) harte, uit hoofde van, van goeden huize, ten huize van, ten enen male, bij monde van, ten onrechte, te bestemder plaatse, met voorbedachten rade, te rade gaan bij, ten tijde van, te allen tijde, met dien verstande
.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links