Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.2.3.2.ii Uitzonderingen
Verder lezen
1
Als het naamwoordelijk deel een substantief zonder lidwoord is, zoals beschreven in [4.5.6], kan het in enkelvoudsvorm ook met een meervoudig onderwerp gecombineerd worden. Vergelijk:
1aDie meneer is wethouder.
bDie heren zijn wethouder.
Andere voorbeelden:
2Hun zoons zijn allebei dokter geworden.
3Marcus en Lukas zijn communist.
2
Als het onderwerp respectievelijk naamwoordelijk deel een verzamelnaam is of anderszins een meervoudig betekenismoment heeft, kan het in enkelvoudsvorm ook met een meervoudig naamwoordelijk deel respectievelijk onderwerp gecombineerd worden. Voorbeelden:
4(In een toneelstuk: ) De kinderen zijn het volk.
5Deze kloeke boekdelen zijn het blijvend resultaat van onze inspanningen.
6Het grootste probleem zijn jullie, eerlijk gezegd.
7Het bestuur van de buurtvereniging zijn onze bovenburen.
8(In de tijd van onze ouders werd er nog niet aan geboortebeperking gedaan.) Het resultaat was tien kinderen.
9De inhoud van het collectezakje was drie stuivers, twaalf centen en een knoop.
3
De voornaamwoorden het, dit en dat kunnen als onderwerp gecombineerd worden met een meervoudig naamwoordelijk deel, bijv.:
10Dat zijn de wethouders.
In dit soort gevallen verwijzen het, dit en dat naar referenten die meervoudig zijn. Uit de situatie blijkt in een aantal gevallen of een enkelvoudige of meervoudige referent bedoeld is. Iemand die vraagt Wat is dat? weet dat hij informeert naar een enkelvoudige referent. In de zin Wat zijn dat? staat al bij voorbaat vast dat de taalgebruiker naar een meervoudige referent informeert.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links