Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.3.3.ii.3 Weglating van het inleidende element en een niet-werkwoordelijk zinsdeel
Verder lezen
Weglating van het inleidende (zinsverbindende) element kan gecombineerd worden met weglating van een niet-werkwoordelijk zinsdeel, dat uiteenlopende functies kan vervullen. Hieronder volgen enkele mogelijkheden:
 • het inleidende element en het onderwerp:
  1Hij antwoordde dat Clara droomde en (-) (-) luchtkastelen bouwde.
  2Moeder was boos omdat ik steeds in kuilen viel en (-) (-) dan helemaal verschoond moest worden.
  3De reiskosten werden vergoed hoewel de mannen meestal met bevriende auto's meereden en (-) (-) hun boterhammen uit papiertjes aten.
  4Het gevaar bestaat dat ze de raad als een verlengstuk van de overheid gaan zien en (-) (-) bang zullen worden voor inmenging.
 • het inleidende element en het lijdend voorwerp:
  5Hij raadde ons aan om dat boek van Lien te kopen en (-) (-) aan Marc te verkopen.
  6Het zijn deze offers die de ongestoorde loop van de kosmos garanderen en (-) (-) zelfs bewerkstelligen.
 • het inleidende element en een bijwoordelijke bepaling:
  7Ofschoon daar veel was veranderd, (-) (-) boomgroepen waren gerooid en (-) (-) drie vijvertjes waren gedempt, herkende ik de omgeving meteen.
Als de bijzinnen meer dan één naamwoordelijke constituent bevatten, waarvan er maar één weggelaten wordt, dan resteert de meest rechtse. Een voorbeeld:
8Hij zei dat Jozef Martin schuldig vindt en Frans onschuldig vindt.
  (= 'Hij zei dat Jozef Martin schuldig vindt en dat Jozef Frans onschuldig vindt.'
  'Hij zei dat Jozef Martin schuldig vindt en dat Frans Martin onschuldig vindt.')
Maar:
9Hij zag dat Max me een dubbeltje gaf en Bill een stuiver.
  (= 'Hij zag dat Max me een dubbeltje gaf en dat Bill me een stuiver gaf.')
Zie voor de behandeling hiervan(27.5.2.2.ii.5).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links