Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
26.2.1.3.2 Inhoudelijk
Verder lezen
Een tweede type is beperkt tot nevenschikkingen waarvan het tweede lid, de of-zin, een vorm van het eigenlijk-modale hulpwerkwoord moeten bevat. De betekenis van de nevenschikking is, dat de inhoud van het eerste lid slechts gerealiseerd wordt als de in het tweede lid vervatte voorwaarde niet wordt vervuld. Het voegwoord of kan vervangen worden door als...niet of tenzij, waarbij de vorm van moeten vervalt. Voorbeelden zijn:
1aU mag volgende week het ziekenhuis verlaten, of er moeten zich complicaties voordoen.
bU mag volgende week het ziekenhuis verlaten, als er zich geen complicaties voordoen.
2aMorgen gaan we wandelen, of het moest regenen.
bMorgen gaan we wandelen, tenzij het regent.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links