Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.7.3.1 Het gebruik van welk(e)
Verder lezen
1
Wat het gebruik van de vormen met en zonder -e betreft, geldt dat welk gebruikt wordt vóór enkelvoudige het -woorden, welke in andere gevallen. Vergelijk:
1aWelke taart wil je?
bWelke taarten wil je?
cWelk taartje wil je?
2
Het vragend voornaamwoord welk(e) wordt op twee manieren gebruikt:
 1. Het wordt meestal aangewend wanneer de toegesprokene gevraagd wordt een keuze te doen tussen een aantal zelfstandigheden van de soort genoemd door het substantief (het kernwoord) waarbij welk(e) als determinator fungeert. De spreker vraagt dus een identificering. Voorbeelden:
  2Welk boek is dit? (Het mijne.)
  3(Hier zijn twee pennen.) Welke pen wil je? (De grootste.)
  4Welke koning regeerde toen in Engeland? (Hendrik iii.)
 2. Bij meervoudige substantieven en bij niet-telbare soortnamen komt welk(e) ook wel eens voor wanneer om classificering gevraagd wordt. De spreker vraagt dan van welke soort de genoemde zelfstandigheid is. Voorbeelden:
  5Welke romans leest ze? (Vooral liefdesromans.)
  6Welk licht gebruikten ze toen? (Gaslicht.)
  Hier is het gebruik van wat voor (een) echter gewoner [5.7.3.2].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links