Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.5.3 Volle en gereduceerde vormen
Verder lezen
De meeste niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden hebben een volle en een gereduceerde vorm. De volle vormen onderscheiden zich van de gereduceerde doordat ze beklemtoond kunnen worden. Ze zijn dan ook verplicht in zinnen als de volgende, waarin een bepaald contrast wordt uitgedrukt:
1Ze hebben niet jouw fiets gestolen, maar die van Piet.
2Zowel mijn als haar oplossing werd geaccepteerd.
3Mijn tuin is mooier dan die van jou.
Wordt het voornaamwoord niet beklemtoond, dan kan men in het algemeen een gereduceerde of een volle vorm gebruiken. In gesproken taal wordt meestal de voorkeur gegeven aan de gereduceerde vormen. (Vergelijk wat hierover met betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden gezegd wordt(zie 5.2.7, sectie 3).) Voor aanvullingen op de hier gegeven algemene regels en voor het gebruik in geschreven taal zie [5.5.5.1] [5.5.6.2] [5.5.7.2/i].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links