Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.5.3.9.i Adjectivische constituenten bij een substantivische kern
Verder lezen
In naamwoordelijke constituenten met een substantivische kern komt de adjectivische constituent in een aantal vaste verbindingen en in een paar formele en formeel-archaïsche combinaties achter de kern te staan. Voorbeelden van vaste verbindingen zijn:
1God almachtig (in het eedformulier)
2de Staten-Generaal
3de auditeur-generaal
Bekende voorbeelden van archaïsche verbindingen zijn:
4een kindeke klein/teerformeel
5een ruiter koenformeel
6een meisje loosformeel
Ook bij namen van historische figuren (pausen, koningen, keizers, en dergelijke) komt plaatsing van een adjectivische constituent achter de eigennaam voor; de adjectivische constituent gaat dan vergezeld van een determinator in de vorm van een bepaald lidwoord, bijv.:
7Karel de Grote
8Iwan de Verschrikkelijke
9Willem de Tweede
10Leopold de Eerste
Zie ook [14.7.2].
Voorts zijn als aanduiding van een bepaald tijdstip naamwoordelijke constituenten mogelijk met een adjectivische bepaling die volgt op de kern en het woordaccent op de laatste beklemtoonbare lettergreep heeft, bijv.:
11zaterdag aanstáánde
12maandag eerstkómende
Deze bepalingen kunnen echter ook voor de naam van de dag staan, maar dan hebben ze het woordaccent op de eerste lettergreep:
13áánstaande zaterdag
14éérstkomende maandag
Wordt met een dergelijke constituent een datum genoemd, dan is alleen naplaatsing van de bepaling mogelijk:
15(per) 1 januari aanstaande.
Predikatieve nabepalingen zoals in: De man, verbaasd, (legde de bal neer) zijn van een geheel ander type dan de hier behandelde nageplaatste adjectivische constituenten. Ze worden behandeld in [14.5.3.11].
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Een persoonlijk voornaamwoord kan als nabepaling het met een adjectivische nabepaling overeenkomstige alleen hebben, bijv.:
iik/jij/hij/zij/wij/jullie/zij alleen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links