Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.10.iv Doen (omschrijvend)
Verder lezen
Doen wordt gecombineerd met een infinitief zonder te in zinnen als de volgende, die beperkt zijn tot informeel taalgebruik en nagenoeg alleen in Nederland voorkomen:
1Doe jij vandaag stofzuigen?= 'Stofzuig jij...'
2Ik doe er altijd nog een beetje koffieroom doorroeren.informeel,regionaal= 'Ik roer...door'
3We deden altijd meteen na het eten afwassen.informeel,regionaal= 'We wasten...af'
4Ze doen daar veel kaarten.informeel,regionaal= 'Ze kaarten...'
Voorzover bij dit type een achter-pv mogelijk is, blijkt doen verplicht groepsvormend te zijn. Het onderwerp van de zin is tevens geïmpliceerd onderwerp van de infinitief.
Doen heeft hier een omschrijvende functie, dat wil zeggen dat het het voorkomen van een infinitief mogelijk maakt zonder dat er iets aan de betekenis van die infinitief toegevoegd wordt. Dit doen wordt voornamelijk gebruikt in zinnen die aangeven dat er sprake is van een handeling die men regelmatig, gewoonlijk verricht.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Hiervan te onderscheiden is het gebruik van (niet-groepsvormend) doen in zinnen van het type Liegen doet hij nooit of in uitroepen als Liegen dat hij doet! (zie respectievelijk [21.3.3.3] en [23.5.2.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links