Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.2.2 Dat en of in uitroepende zinnen
Verder lezen
1
De grammatisch verbindende voegwoorden dat en of komen ook voor in bepaalde types uitroepende zinnen. Ook hier leiden deze voegwoorden volledige bijzinnen in. Uitroepende zinnen met dat en of komen vooral in gesproken taal voor.
2
Het voegwoord dat komt (naast als, meestal in de tot informeel taalgebruik beperkte vorm as) voor in uitroepende zinnen, bestaande uit een of ander element gevolgd door een bijzin, zoals:
1Een stommeling dat ie is!
2Vuil dat het er was!
3Achter dat ze is!
4Drinken dat ze daar doen!
5Gelogen dat ie heeft!
6Akelig als/as ik het vond!informeel
Verder wordt dat (naast die) gebruikt in zinnen als:
7Lummel dat /die je bent!
Zie voor uitvoeriger informatie over deze beide types uitroepende zinnen [23.5.2.3] [23.5.2.4].
3
Het voegwoord dat kan ook uitroepende zinnen inleiden die de vorm van een gewone bijzin hebben en een wens uitdrukken, bijv.:
8Dat je er nog lang getuige van moge zijn!
9Dat het je maar goed mag smaken.
4
Het voegwoord of komt voor in uitroepende zinnen die het uiterlijk hebben van een afhankelijke vraag, maar de betekenis van een sterke bevestiging, bijv.:
10(Of ik het weet, vraag je?) Nou, of ik het weet!
11Of het me smaakt!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links