Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.8.5.2.i Met expliciet antecedent
Verder lezen
Het antecedent van wie is van hetzelfde type als dat van die [5.8.5.1/i], maar het duidt altijd één of meer personen aan. In de bijzin fungeert wie als meewerkend voorwerp, in voorzetselconstituenten en in de combinaties wie z' n en wie d'r (zie 5.8.6, sectie 3b). Voorbeelden:
1De man wie we dat gevraagd hadden, is psycholoog.
2Pamela D., met wie hij samenleefde, werd veroordeeld wegens medeplichtigheid.
3De man in de stoel van wie ik nu zit, heet Johnny.
4De baron wie z'n kasteel ik opgeknapt heb, is overleden.informeel
De betrekkelijke bijzin met wie kan zowel uitbreidend als beperkend zijn.
Vooral in informeel taalgebruik wordt de combinatie 'voorzetsel + wie 'vervangen door een voornaamwoordelijk bijwoord (vergelijk(8.7.3, sectie 1b)), bijv.:
5Die man waarmee ik stond te praten, was mijn broer.informeel
6Iemand waarop je kan rekenen is Joost niet bepaald.informeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links