Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.1 Inleiding
Verder lezen
bijwoordelijke bepalingen geven een nadere omschrijving (dat wil zeggen een beperking of letterlijk: bepaling) bij het door het gezegde uitgedrukte. Voorbeelden zijn:
1De oude heer Takma liep over de brug.
2Zondag fietsten we naar het strand.
3In Kobe werd Couperus ernstig ziek.
4Misschien is het morgen mooi weer.
In al deze gevallen vormen de cursief gedrukte zinsdelen een nadere modificatie van het gezegde, soms van de hele zin, zoals misschien in 4, die omschreven kan worden als:
5Het is misschien zo dat het morgen mooi weer is.
Ook een naamwoordelijk deel van het gezegde kan nader bepaald worden, zoals in 3, waar ernstig een nadere bepaling is bij ziek; hier is sprake van een bijwoordelijke bepaling die deel uitmaakt van een groter zinsdeel en zelf dus zinsdeelstuk is (zie [19.1.3] en verder [15.3.1] en [16.3.1]).
De bijwoordelijke bepalingen (verderop kortweg 'bepalingen' genoemd) worden gewoonlijk nader ingedeeld en benoemd volgens hun betekenis. De bepalingen van plaats en van tijd zijn daarbij het duidelijkst te onderscheiden. In de volgende deelparagrafen wordt een aantal bepalingen nader besproken.
Van de hier behandelde bepalingen te onderscheiden zijn bepalingen van gesteldheid, die kenmerken gemeen hebben zowel met bijwoordelijke als bijvoeglijke bepalingen. Ze worden behandeld in [20.9]. Voor de bijvoeglijke bepalingen zie men [19.1.3], evenals [14.5].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links