Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.4.2.2 Raken/staan/zitten/liggen/blijven + (passief) deelwoord
Verder lezen
Constructies met raken en een (passief) deelwoord kunnen beschouwd worden als een equivalent van passieven met worden. Vergelijk:
1aZe werden al snel ingesloten (door de vijandelijke troepen).
bZe raakten al snel ingesloten.
Een verschil tussen een zin als 1a en de alternatieve constructie, is dat in het eerste geval eerder de gedachte aan een handelende instantie of een oorzaak aanwezig is, terwijl het in het tweede geval veeleer gaat om het ontstaan van een bepaalde toestand (door de realisering van de werking of handeling genoemd door het deelwoord; vergelijk verder [18.5.2.4/i]).
Constructies met de overige genoemde werkwoorden zijn vergelijkbaar met passieve zinnen met zijn, maar ze drukken een bepaalde wijze van bestaan uit ('in een staande (etc.) toestand verkeren'). Vergelijk:
2aHier is aangekondigd dat er een extra concert plaatsvindt.
bHier staat aangekondigd dat er een extra concert plaatsvindt.
Een ander voorbeeld is:
3Mijn grootmoeder ligt begraven op het centrale kerkhof.
Vaak gaat het om min of meer vaste verbindingen (zie daarvoor [18.5.2.4/iii]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links