Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.7 Durven
Verder lezen
Het werkwoord durven is verplicht groepsvormend:
1aDat komt omdat ze hem niet de waarheid durfde te zeggen.
bDat komt omdat ze niet durfde hem de waarheid te zeggen.uitgesloten
Het getalsonderwerp van durven is tevens het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief waarmee het gecombineerd wordt. Het groepsvormend werkwoord durven komt met een infinitief met of een infinitief zonder te voor. Regionaal (met name in België voorkomend) is een infinitief zonder te altijd mogelijk; in de standaardtaal kan te alleen onder bepaalde voorwaarden weggelaten worden (zie [18.5.4.1/ii]). Voorbeelden:
2aZe durven het niet te zeggen.
bZe durven het niet zeggen.regionaal
3aDat komt omdat ze het niet durven te zeggen.
bDat komt omdat ze het niet durven zeggen.
4aZe hebben het niet durven te zeggen.
bZe hebben het niet durven zeggen.
5aZe schijnen het niet te durven te zeggen.twijfelachtig
bZe schijnen het niet te durven zeggen.
Evenals de oneigenlijk-modale werkwoorden, waartoe durven soms gerekend wordt, kan durven ook zonder infinitief voorkomen (het wordt dan dus als zelfstandig werkwoord gebruikt). De mogelijkheden zijn beperkter dan die van de (andere) oneigenlijk-modale werkwoorden. Hieronder volgen enkele zinnen met durven zonder infinitief, waarbij verwezen wordt naar de indeling die bij de oneigenlijk-modale werkwoorden is toegepast in [18.5.4.4/iv1] en 2. Groep [3]:
6Als hij maar een kwartier te laat was, durfde hij bijna niet meer naar huis.
7Sommige mensen durven's avonds niet eens op straat.
Groep [6]:
8(Ze zeggen dat jij zo'n durfal bent.) Vertel eens: wat durf je dan allemaal?
9Ach, hij durft ook nooit wat!
Zonder uitbreiding:
10Nou, jij durft hoor!
11Je moet maar durven!meestal in afkeurende zin
De betekenis van durven is in alle gevallen 'wagen', 'de moed hebben'.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links