Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.5.2.2.12 Geografische adjectieven
Voor de vorming van geografische adjectieven zijn drie suffixen beschikbaar, -s, -isch en -er. De suffixen -s en -er handhaven de positie van de klemtoon van het basiswoord. Het suffix -isch trekt de hoofdklemtoon naar de laatste lettergreep voor het suffix.
Tabel 1. Overzicht van de vorming van geografische adjectieven
suffix basiswoord adjectief
-s Brussel Brussel-s
Amerikaan Amerikaan-s
-isch Aziaat Aziat-isch
Rus Russ-isch
-er Berlijn Berlijn-er
Atrecht Atrecht-er
De suffixen -s en -isch worden ook voor de afleiding van andere dan geografische adjectieven gebruikt. Daarnaast kunnen ze beide ook gebruikt worden als de naam van een taal die verbonden is met de geografische eenheid. Het zijn dan onzijdige substantieven, zoals:
1het Amsterdams, het Indonesisch, het Nederlands, het Russisch
Verder lezen
Het suffix -s
Voor het gebruik van het suffix -s voor de vorming van geografische adjectieven geldt dat het basiswoord niet de geografische eenheid is, maar de corresponderende inwonersnaam, behalve wanneer die inwonersnaam op -er of een variant daarvan uitgaat. Er kan dus sprake zijn van een asymmetrie tussen vorm en betekenis van deze adjectieven. Die asymmetrie doet zich ook voor bij adjectieven op -s zoals Freudiaans dat niet de betekenis heeft ‘betrekking hebbend op een Freudiaan’, maar ‘betrekking hebbend op Freud’.
geografische eenheid inwonersnaam geografisch adjectief
Algerije Algerijn Algerijn-s
Amerika Amerikaan Amerikaan-s
Drenthe Drent Drent-s
Finland Fin Fin-s
Rome Romein Romein-s
Zeeland Zeeuw Zeeuw-s
Amsterdam Amsterdammer Amsterdam-s
Brussel Brusselaar Brussel-s
Heiloo Heilooënaar Heiloo-s
Leuven Leuvenaar Leuven-s
Oostenrijk Oostenrijker Oostenrijk-s
De laatste vijf voorbeelden zijn gevallen waarin de inwonersnaam op -er of een allomorf ervan zoals -enaar of -aar eindigt; in dat geval wordt de naam van de geografische eenheid als basiswoord gekozen. Dat geldt ook als de inwonersnaam op -ing of -eling eindigt, zoals bij Brugge / Bruggeling / Brugs.
In een aantal gevallen is sprake van een geografisch adjectief dat noch direct van de naam van de geografische eenheid, noch van de inwonersnaam is afgeleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende adjectieven:
geografische eenheid inwonersnaam geografisch adjectief
Duitsland Duitser Duits
Engeland Engelsman Engels
Frankrijk Fransman Frans
Spanje Spanjaard Spaans
Vormvariatie: Antwerpen - Antwerps en Bastenaken - Bastenaaks
Verdieping
Vormvariatie: Antwerpen - Antwerps en Bastenaken - Bastenaaks
Namen die op -e (sjwa) eindigen, verliezen die sjwa, behalve wanneer de naam op -se eindigt, dus:
iAlmere – Almeers, Blankenberge – Blankenbergs, Brugge – Brugs, Damme – Dams, Gilze – Gils, Merelbeke - Merelbeeks
Uitzonderingen vormen Ede, Epe, Goirle, Schilde en Waalre, waaraan eveneens overeenkomstig de algemene regel -s toegevoegd wordt.
Naast Deinze, Lede en Temse komen telkens twee vormen voor: Deinzes/Deins, Ledes/Leeds en Temses/Tems.
Meerlettergrepige namen op -en (met sjwa) verliezen -en als de voorlaatste lettergreep niet beklemtoond is en eindigt op een medeklinker of op sjwa, bijv.
iiAntwerpen – Antwerps, Coevorden – Coevords, Geraardsbergen – Geraardsbergs, Wieringen – Wierings, Breukelen – Breukels, Massemen – Massems, Wetteren - Wetters
Uitzonderingen zijn Leeuwarden - Leeuwardens en Susteren - Susterens evenals Zevenbergen, waarbij als afleiding zowel Zevenbergens als Zevenbergs voorkomt.
Verder valt -en weg bij: Bastenaken - Bastenaaks, Kapellen - Kapels, Kopenhagen - Kopenhaags, Nijmegen - Nijmeegs en Terneuzen - Terneus.
Tweelettergrepige namen op -en zoals Assen, Druten en Eupen, volgen de algemene regel (naam + s), (met uitzondering van Bonen - Boons, Keulen - Keuls, Menen - Meens, Namen - Naams, Schinnen - Schins, Tienen - Tiens, Wenen Weens). Lidwoorden die deel uitmaken van geografische namen vallen bij afleidingen op -s weg: De Bildt - Bildts, Den Bosch - Bosch (verbogen vorm: Bossche), Den Helder - Helders.
Aparte vermelding verdient het regionaal voorkomende achtervoegsel -ster dat gebruikt wordt bij aardrijkskundige namen in de noordoostelijke provincies van Nederland: de adjectieven van Drachten, Grouw, Hoogezand, Leek en Wildervank luiden respectievelijk Drachtster, Grouwster, Hoogezandster, Leekster en Wildervankster.
De van aardrijkskundige namen afgeleide adjectieven op -er en -ster kennen een aantal morfologische en syntactische beperkingen ten opzichte van die op -s. Ze zijn niet verbuigbaar, ze laten geen gradatie toe (door middel van trappen van vergelijking of in combinatie met een graadaanduidend bijwoord) en ze kennen geen afleidingen met het voorvoegsel on-. Verder zijn ze alleen attributief te gebruiken en komen ze niet voor in de constructie op z'n -. Ten slotte kunnen ze niet gebruikt worden om de taal van een land, streek of plaats aan te duiden, dus alleen maar (het) Gronings, niet *het Groninger.
Het suffix -isch
Het suffix -isch wordt ook aangehecht aan inwonersnamen om geografische adjectieven te vormen, zowel uitheemse als inheemse. Het adjectief heeft qua betekenis dan geen betrekking op de inwoner van de geografische eenheid, maar op die geografische eenheid zelf. Een adjectief als Russisch betekent niet ‘betrekking hebbend op Russen’, maar ‘betrekking hebbend op Rusland’.
Dit suffix wordt daarentegen aangehecht aan de naam van de geografische eenheid als de inwonersnaam op -er eindigt, parallel aan het patroon bij geografische adjectieven op -s:
geografische eenheid inwonersnaam geografisch adjectief
Azië Aziaat Aziat-isch
Cyprus Cyprioot Cypriot-isch
Monaco Monegask Monegask-isch
Moskou Moskoviet Moskovit-isch
België Belg Belg-isch
Rusland Rus Russ-isch
Saksen Saks Saks-isch
Australië Australiër Austral-isch
Indonesië Indonesiër Indones-isch
Normandië Normandiër Normand-isch
Het suffix -er
Van een aantal aardrijkskundige namen kunnen behalve met -s ook adjectieven afgeleid worden door middel van -er, bijv. Haarlemmer naast Haarlems en Maaseiker naast Maaseiks. De vormen op -er kunnen beschouwd worden als regionale of stilistische varianten van die op -s. Soms kunnen de concurrerende vormen door elkaar gebruikt worden, bijv. de Groningse/Groninger politie, het Groninger/Groningse hoofdstation.
Verder komen de vormen op -er vooral voor in min of meer vaste verbindingen die een of andere specialiteit van de plaats of de streek aanduiden zoals Edammer kaas, de Enkhuizer almanak, Haarlemmer olie, de Leeuwarder Courant, Maaseiker knapkoek, en in een aantal lokale geografische aanduidingen, bijv. Hulshorster Zand, Luikersteenweg, de Mookerhei, Maastrichterstraat en de Tielerwaard. Buiten die categorieën zijn de afleidingen op -s de normale: de Dinantse citadel, de Edamse wethouders.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links