Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.6.5 Het achtervoegsel -halve
Met het achtervoegsel, of suffix, -halve worden van abstracte substantieven (met de verbindingsklank -s-) bijwoorden afgeleid met de betekenis 'uit hoofde van of ter wille van het in het basiswoord genoemde'. Dergelijke woorden komen vooral voor in formele taal. Voorbeelden zijn:
1ambtshalve, beroepshalve, eerlijkheidshalve, gemakshalve, kortheidshalve, plichtshalve, veiligheidshalve, volledigheidshalve, voorzichtigheidshalve
Het suffix -halve is een zelfstandig prosodisch woord. Voor de klemtoon geldt dat het de hoofdklemtoon draagt van het afgeleide woord, en op het basiswoord een secundaire klemtoon valt, zoals in:
2àmbtshálve, beròepshálve
De hoofdklemtoon kan in Belgisch-Nederlands ook wel op het basiswoord vallen, zeker bij adjectivisch gebruik: een ámbtshàlve vordering.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links