Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.2.10 Het niet-verwijzende het
Verder lezen
Het voornaamwoord het kan gebruikt worden zonder dat het ergens naar verwijst. Het heeft dan alleen een syntactische functie. Het komt voor als onderwerp van onpersoonlijke werkwoorden (bijv. 1) of als lijdend voorwerp van bepaalde werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen (bijv. 2).
1Het regent.
2Ik heb het koud.
Het voornaamwoord het is niet verwijzend als de vraag bestaande uit 'wat + het met het gecombineerde gezegde (+ het onderwerp van de zin)' niet beantwoord kan worden. In aansluiting op de zojuist gegeven voorbeelden 1 en 2 kunnen de vragen Wat regent? en Wat heb ik koud? niet beantwoord worden. In de zinnen waarin het niet-verwijzende het voorkomt is het niet door andere taalelementen te vervangen. Andere voorbeelden:
3Het waait hard.
4Het tocht hier.
5Het botert niet tussen die twee.
6Mijn oude fiets heeft het begeven.
7Hij bestierf het van angst.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links