Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.1.2 Het achtervoegsel -erig
Het achtervoegsel -erig kan gecombineerd worden met adjectieven, met de betekenis ‘enigszins’, zoals:
Bron: Schultink (1962: 92).
1antiekerig, dunnerig, frisserig, lieverig, primitieverig, stillerig
Ook wordt het gecombineerd met substantieven, met de betekenis ‘lijkend op’, als in azijnerig, of met de betekenis ‘gekenmerkt door de aanwezigheid van’, zoals in:
2bloederig, draderig, pokkerig, stofferig, winderig, zanderig
In combinatie met een werkwoord krijgen we de betekenis ‘geneigd tot’, met een subjectief-negatieve betekenis:
3bijterig, hebberig, kletserig, opruimerig, plakkerig, schreeuwerig, slaperig
Met werkwoorden als basiswoord wordt -erig productief gebruikt, anders dan -ig en -achtig.
Woorden als spelerig kunnen worden geanalyseerd als spel-erig of als speler-ig. Omdat vooral -erig productief is bij werkwoorden, verdient de eerste analyse de voorkeur. Zie Van der Hulst & van Santen (1981).
Basiswoorden op -er of -el krijgen niet -erig, maar -ig, bijv. huiverig, kwetterig, schetterig; duizelig, stuntelig, soms -achtig, bijv. weigerachtig,
Adjectieven op /r/, bijv. stoer, krijgen vóór -erig een d toegevoegd: stoerderig ().
De hoofdklemtoon ligt bij deze afleidingen op het basiswoord, waarbij echter in een aantal gevallen klemtoonaantrekking door het achtervoegsel -erig plaatsgevonden heeft bijv. opvlíégerig (naast ópvliegen). Dit komt ook voor bij aanhálig (naast áánhalen) en inhálig (naast ínhalen), die met -ig afgeleid zijn.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links