Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.4.1 Samenkoppelingen met een partikel corresponderend met een adpositie
Hier volgt een lijst van samenkoppelingen met een partikel dat correspondeert met een adpositie, met steeds twee voorbeelden van ieder type:
Tabel 1. Samenkoppelingen met partikels corresponderend met een adpositie
partikel samenkoppeling
aan aanblijven, aankopen
achter achterblijven, achterlaten
af afkopen, afzien
bij bijhouden, bijwerken
binnen binnengaan, binnenkomen
boven bovendrijven, bovenliggen
buiten buitensluiten, buitenwerpen
door dooreten, doorfietsen
heen heengaan, heenzenden
in inbreken, ingaan
langs langsfietsen, langskomen
mee meedenken, meedoen
na nadoen, nalopen
om omgaan, omlopen
onder onderduiken, onderstoppen
op opbouwen, opduwen
over overgaan, overzetten
rond rondlopen, rondzingen
tegen tegenwerken, tegenzitten
toe toegeven, toekomen
uit uitdrukken, uitzitten
voor voordoen, voorspelen
voorbij voorbijfietsen, voorbijgaan
Behalve voorbij zijn al deze partikels ongeleed. Naar betekenis kan er een onderscheid gemaakt worden tussen resultatieve en niet-resultatieve partikels. Resultatieve partikels drukken het resultaat van de handeling uit, zoals in de volgende woordgroepen:
1de bal opgooien
de informatie overbrengen
het glas omgooien
het boek doorlezen
Als we een bal opgooien, is het resultaat dat de bal ‘op’ is, dat wil zeggen, de hoogte is ingegaan. Informatie die overgebracht wordt is ‘over’, aan de andere kant gekomen, en een glas dat omgegooid is, is ‘om’. Als je een boek hebt doorgelezen, ben je ‘door het boek heen’.
Partikels kunnen ook een niet-resultatieve betekenis hebben. De volgende typen betekenis kunnen worden onderscheiden:
Zie Blom (2005: Hoofdstuk 5).
2temporaliteit: de groente voorkoken, over de film napraten
oriëntatie: de jongen aankijken, de spelers toeroepen
aspect: de hele nacht doorwerken, urenlang rondlopen
In de groente voorkoken wordt door het partikel voor het moment van het koken nader bepaald als voorafgaand aan een andere handeling. In de jongen aankijken krijgt kijken een nadere oriëntatie, en is gericht op de jongen. In de woordgroep de hele nacht doorwerken wordt door het partikel door uitgedrukt dat er wordt doorgegaan met het werken. Er is dus sprake van de uitdrukking van continuatief aspect. In de woordgroep urenlang rondlopen drukt het partikel rond een beweging in de ruimte uit, met als effect dat de gebeurtenis genoemd door het werkwoord een duur heeft, en zo drukt dit partikel duratief aspect uit.
Partikels hebben in hun productieve gebruik vaak een specifieke betekenis, terwijl de ermee corresponderende adpositie een groter of ander scala aan betekenissen heeft. Zo kan het partikel door in combinatie met een onovergankelijk werkwoord specifiek continuatief aspect uitdrukken, en het partikel rond duratief aspect.
Een partikel heeft vaak wel meer dan één betekenis, zoals we zien bij het partikel door, dat een pad kan aanduiden met een eindpunt, zoals in het boek doorwerken, of continuatief aspect, zoals in de hele nacht doorwerken.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links