Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.4.2.1.1 Aantal leden
Verder lezen
Er zijn geen beperkingen op het aantal door of verbonden leden. Zijn er meer dan twee leden, dan kan het voegwoord herhaald worden. Het wordt bij voorkeur herhaald als men in exclusieve disjuncties de verschillende mogelijkheden duidelijk wil laten uitkomen. Vergelijk:
1aDe wethouder, de gemeentesecretaris of de burgemeester had het geld verduisterd.
bDe wethouder of de gemeentesecretaris of de burgemeester had het geld verduisterd.
Verplichte herhaling komt alleen voor bij het verklarende of. Vergelijk:
2asubstantieven of zelfstandige naamwoorden of zelfstandigheidswoorden
bsubstantieven, zelfstandige naamwoorden of zelfstandigheidswoorden ( als of verklarende betekenis heeft)
De laatste nevenschikking kan wel gebruikt worden in een exclusieve disjunctie, waarin of dus niet verklarend is, bijv.:
3Zullen we de term ' substantieven', 'zelfstandige naamwoorden' of 'zelfstandigheidswoorden' gebruiken?
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links