Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
25.12.2.3 Nevenschikking van zinnen
Verder lezen
Nevenschikking van zinnen met evenmin-als of zomin-als is mogelijk onder dezelfde voorwaarden als met zowel-als (zie [25.11.2.3]). Enkele voorbeelden:
1aJan zal evenmin de rozen snoeien als de tulpen planten.
bJan zal evenmin de rozen snoeien als dat hij de tulpen zal planten.
2Hij doet evenmin de boodschappen als dat hij de boel opruimt.
3(Ik vraag hem) evenmin wanneer hij terug denkt te komen als of hij dan hetzelfde werk wil doen.
4Jan, die evenmin de rozen snoeide als (dat hij) de tulpen plantte, was als tuinman geen succes.
Literatuur
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links