Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.8.1 Betekenis en gebruik
Verder lezen
De reeksvormer noch-noch, die vooral in geschreven taal voorkomt, wordt aangewend om met nadruk een ontkennend aaneenschakelend verband uit te drukken en kan dus beschouwd worden als een versterking van het voegwoord noch. In het taalgebruik komt de reeksvormer noch-noch meer voor dan het voegwoord noch. Vergelijk:
1aGeld noch brieven waren bij hem veilig.
bNoch geld noch brieven waren bij hem veilig.
De niet beklemtoonde reeksvormer kan soms gebruikt worden ter vervanging van het voegwoord noch in vaste combinaties:
2(noch) vlees noch vis.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links