Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.9.2.1 De vormen
Verder lezen
Een overzicht van de in de ANS als collectiverend onbepaald voornaamwoord behandelde vormen wordt gegeven in schema 5.18.
schema 5.18: De collectiverende onbepaalde voornaamwoorden.
niet-zelfstandig zelfstandig
determinerend predicatief
ieder(e), ieder, iedereen, ieder, eenieder,
elk(e); elk; elk, elkeen;
al/alle alle(n), alleman,
allemaal, allen,
alles alles
Niet in de schema opgenomen zijn de genitiefvormen ieders, eenieders en aller [5.9.2.4].
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Het bepaalde hoofdtelwoord beide(n) , met als nevenvorm allebei , vertoont in verschillende opzichten verwantschap met alle(n) en allemaal . Het wordt behandeld in [7.1.2].
Voorafgaand aan de bespreking van het specifieke gebruik van de genoemde vormen (zie [5.9.2.3]) wordt in de volgende subparagraaf nader ingegaan op de betekenis ervan.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links