Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.20 De bepaling van ontkenning
Verder lezen
1
De bepaling van ontkenning duidt aan dat de inhoud van de zin of een gedeelte daarvan ontkend wordt, respectievelijk bijv.:
1We komen morgen niet.
2Niet iedereen was ingenomen met haar benoeming.
2
We spreken alleen van 'bepaling van ontkenning' als de ontkenning expliciet uitgedrukt wordt door het bijwoord van ontkenning niet, zoals in de voorbeelden 1 en 2.
Doorgaans spreekt men in een ruimer verband kortweg van ontkenning of negatie. Onder dat begrip vallen dan alle gevallen waarin hetzij expliciet hetzij impliciet iets ontkend wordt. Zie hiervoor [29.2].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links