Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
4.6.2 Bij namen van talen
Verder lezen
Namen van talen zijn niet-telbare substantieven. Ze kunnen in combinatie met het bepaalde lidwoord het voorkomen en dan een bepaalde hoeveelheid taalproductie (bijv. van één individu) aanduiden of een bepaald soort taal. Voorbeelden:
1Het Deens dat hij spreekt, is uitstekend.
2Zijn artikelen vallen altijd op door het slechte Engels.
3Het Nederlands dat door dat genootschap gepropageerd wordt, lijkt wel een kunsttaal.
Zonder lidwoord kunnen namen van talen een onbepaalde hoeveelheid taalproductie aanduiden. Voorbeelden:
4We hebben de hele avond Frans gesproken.
5Wat daar staat is Zweeds, geen Noors.
Met een onbepaald lidwoord en een bepaling wordt juist een bepaald soort taal aangeduid. Voorbeelden:
6Hij spreekt een Duits dat niemand verstaat.
7In Canada wordt een heel ander Frans gesproken dan in Frankrijk.
Namen van talen kunnen ook een taal als zodanig, het taalsysteem aanduiden. Het al dan niet gebruiken van het lidwoord is dan idiomatisch.
Dikwijls kan een naam van een taal met en zonder het gebruikt worden, bijv.:
8(Het) Pools is een Slavische taal.
9(Het) Nederlands lijkt op (het) Duits.
10Ik vind (het) Spaans makkelijker te verstaan dan (het) Portugees.
In sommige gevallen is het verplicht, bijv. als lijdend voorwerp bij veel werkwoorden, in combinatie met vertalen in/uit, en in voorzetselconstituenten met van'behorend tot...' en in'met...als medium'. Voorbeelden:
11Sommige Vlamingen haten het Frans.
12Wij hebben het Nederlands onder de knie.
13Deze historicus bestudeert momenteel het Oudbulgaars.
14Deze roman is uit het Hongaars in het Nederlands vertaald.
15De grammatica van het Fins is zeer gecompliceerd.
16Hoe zeg je dat in het Italiaans?
17Zij zingt zelfs in het Russisch.
Vergelijk hiermee de volgende zinnen, waarin van en in in andere betekenissen gebruikt worden:
18Ik heb altijd meer van Grieks dan van Latijn gehouden.
19Op school was hij beter in Engels dan in Duits.
In de laatste twee zinnen is het zo niet onmogelijk, dan toch zeer ongebruikelijk. Datzelfde geldt bijv. als de naam van een taal lijdend voorwerp is van spreken, verstaan, begrijpen, lezen. Voorbeelden:
20Verstaat u Duits?
21Ik kan Russisch lezen, maar niet spreken.
Uitgesloten is het lidwoord bij studeren:
22Ik studeer Nederlands.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links