Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.3.2 Beperkingen
Verder lezen
Het onpersoonlijke passief is ongebruikelijk bij onovergankelijke werkwoorden (al dan niet met een inherent zinsdeel verbonden, zoals naar huis gaan) waarvan het perfectum in het actief met zijn gevormd wordt (zie [2.3.2.8/iv]), zoals vliegen (we zijn naar Malta gevlogen tegenover we hebben nog nooit gevlogen), weglopen (ze zijn weggelopen tegenover ze hebben gelopen), inslapen (de baby is ingeslapen tegenover hij heeft geslapen), enzovoorts. Toch kan men, naar analogie van gevallen als:
1En nu wordt er gedanst/geslapen.
en dergelijke meer, wel eens zinnen horen als de volgende, ter aanduiding van een sterke wens:
2Wordt er nu nog begonnen, of hoe zit dat?
3Wordt er vandaag nog naar huis gegaan?
4En nu wordt er ingeslapen!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links