Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
30.3.2.4 De bepaling van frequentie
Verder lezen
Ook de bepaling van frequentie kan een terminatief aspect aan een zin toevoegen. Vergelijk:
1a(Lotte) trok de bolderkar. (duratief)
b(Lotte) trok de bolderkar tweemaal. (terminatief)
De werkwoordelijke constituent in 1a geeft een activiteit weer. Hoewel het gespecificeerd is ten aanzien van de kwantiteit, limiteert het voorwerp de bolderkar niet de activiteit die door het werkwoord wordt uitgedrukt. Het gebeuren heeft zodoende geen inherent eindpunt. We kunnen urenlang een bolderkar trekken. Het optreden van de bepaling van frequentie in 1b markeert echter wel een eindpunt. De bepaling geeft namelijk aan dat de situatie die door de zin wordt uitgedrukt, zich tweemaal heeft voorgedaan en voegt op die manier een terminatief aspect aan de zin toe. Wanneer we deze zin derhalve combineren met de bepaling van duur urenlang, zoals in 2b, levert dit een geforceerde herhalingslezing op die in 2a niet aanwezig is, omdat het binnenaspect hier duratief is (zie [30.3.4]).
2a(Lotte) trok de bolderkar urenlang. (duratief)
b(Lotte) trok de bolderkar tweemaal urenlang. (herhalingslezing)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links