Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.3.1 Betekenis en gebruik
Verder lezen
Het voegwoord noch, dat vooral in geschreven taal voorkomt, wordt gebruikt om een ontkennende aaneenschakeling uit te drukken: het schakelt de leden van de nevenschikking aan elkaar (zoals het gewone aaneenschakelende en), terwijl het tevens fungeert als negatie-element, met ofwel alle leden onder zijn bereik (zie 1 t/m 5), ofwel - als de voorafgaande leden al ontkend zijn - alleen de op noch volgende leden (zie 6 en 7).
De zin:
1Hij had tijd noch lust.
betekent dus:
2Hij had geen tijd en geen lust.
Andere voorbeelden:
3Deze noch gene naam werd genoemd.
4Geld noch brieven waren bij haar veilig.
5Hij schrok van haar noch van haar behuizing.
6De koopman kon niet meer lachen, noch kon de dief nog rustig slapen.
7Waarom hoor ik de gamlang niet, die blijdschap spreekt met koperen mond, noch het gestamp der padie uwer dochters?
Vaste combinaties met noch zijn onder meer:
8kind noch kraai (hebben)
9geld noch goed (hebben)
10heg noch steg (weten)
11vlees noch vis (zijn).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links