Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
30.2.1.2 Eindpuntgebeurens
Verder lezen
Net als puntgebeurens zijn ook eindpuntgebeurens terminatief, maar anders dan puntgebeurens hebben ze wel een interne temporele geleding. Ze bestaan uit een activiteit of proces met een zeker verloop en een eindpunt. Het betreft situaties die een bepaalde verandering of ontwikkeling weergeven die gelimiteerd is in de tijd, omdat er een inherent eindpunt aanwezig is.
Het is derhalve niet zo, dat wanneer men een eindpuntgebeuren waarneemt, men het meteen in zijn geheel heeft waargenomen. Een eindpuntgebeuren heeft een beginpunt, een bepaalde voortgang en een eindpunt. Een voorbeeld:
1Carla liep de marathon van Rotterdam.
In het gegeven voorbeeld kan men zich voorstellen dat Carla eerst een eerste stap zette, gevolgd door een heleboel andere stappen, totdat ze er zoveel gezet had dat de marathon van Rotterdam gelopen was. Alleen wanneer die laatste stap die haar de finish doet bereiken, ook gezet is, kunnen we spreken van 'Carla heeft de marathon van Rotterdam gelopen'. Daarom geldt niet dat Carla, wanneer ze de marathon van Rotterdam aan het lopen is en ze stopt er onderweg mee, de marathon van Rotterdam gelopen heeft. Ze heeft in dat geval slechts een gedeelte van de marathon van Rotterdam gelopen.
Andere voorbeelden van eindpuntgebeurens zijn:
2Komrij schreef een mooi boek over zijn jeugd.
3Het ijsklontje smolt in zijn hand.
4De vrouw vulde het glas met water.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links