Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.2.1 Algemene karakterisering
Verder lezen
1
De bepaling van plaats (plaatsbepaling; lokale bepaling) duidt aan:
 • de plaats waar datgene wat in de zin wordt uitgedrukt zich afspeelt, ofwel
 • de plaats waarheen of de plaats vanwaar een in de zin aangeduide zelfstandigheid zich beweegt.
In het tweede geval noemen we de bepaling van plaats richtingsbepaling; deze wordt behandeld in [20.10.2.3]. Bij de richtingsbepaling wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de 'richtingsbepaling-waarheen?' en de 'richtingsbepaling-vanwaar?'. Ter onderscheiding hiervan noemen we de eerstbedoelde bepaling van plaats in deze subparagraaf 'plaatsbepaling-waar?'; deze wordt behandeld in [20.10.2.2]. De 'plaatsbepaling-waar?' kan de bedoelde plaats zelf aanduiden (situerend), of een plaats die daarmee in verband staat (relationeel).
2
Gewoonlijk is in een zin de aanwezigheid van een bepaling van plaats niet verplicht. Bij enkele werkwoorden, bijv.
leggen zetten plaatsen wonen verblijven zich bevinden
, enz., is echter een 'plaatsbepaling-waar?' verplicht, behalve als de zin een bepaling van hoedanigheid of een bepaling van gesteldheid bevat, of als het werkwoord in een (eventueel impliciete) tegenstelling met een ander werkwoord gebruikt wordt. Vergelijk:
1aAnton woont al jaren in Den Ilp.
bAnton woont al jaren.uitgesloten
2aLeg die deken eens op het bed.
bLeg die deken eens.uitgesloten
Wel mogelijk zijn:
3Zie je die bungalow? Zó woont Anton nou!
4Anton wóónt niet, hij residéért.
5Leg die deken eens recht.
6Jij légt niet, jij vlíjt.
Een enkele keer is een richtingsbepaling verplicht, bijv. bij het werkwoord zich begeven. Vergelijk:
7aZe begaven zich tijdig naar het stadhuis.
bZe begaven zich tijdig.uitgesloten
Voor het al dan niet gebruiken van het lidwoord in bepalingen van plaats ( op kantoor , naar huis ) wordt verwezen naar(4.5.3, sectie 2, groep 5).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links