Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.14 De bepaling van hoedanigheid
Verder lezen
1
De bepaling van hoedanigheid duidt aan hoe de door het gezegde uitgedrukte werking verricht wordt of plaatsvindt.
2
Deze bepaling kan uitgedrukt worden door de volgende taalelementen.
 1. Bijwoordelijke constituenten, bijv. met een van de bijwoord zo, aldus, hoe, anders, graag als kern;
  Voorbeelden:
  1Hoe moet je dat doen? Zo, of anders?
  2Ik doe het heel graag voor u.
 2. Adjectivische constituenten in bijwoordelijke functie;
  De mogelijkheden zijn hier zeer ruim. Voorbeelden:
  3Als je computerprogrammeur wilt worden, moet je nauwkeurig kunnen werken.
  4Oom Carel ziet slecht, maar hij hoort nog uitstekend.
  5Ik kan niet zo hoog zingen.
  6Kees speelde grof.
  7De koelie stierf ellendig.
 3. Voorzetselconstituenten;
  Ook hier zijn de mogelijkheden ruim. Enkele voorbeelden:
  8Ik doe dit werk met plezier.
  9Zonder omwegen kondigde de president aan dat hij in het najaar af zou treden.
  10Deze diplomaten opereren altijd in het geheim.
  11Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij gelijk had.
  Met het voorzetsel op kunnen constituenten met de substantieven manier of wijze gevormd worden, bijv.:
  12Op zo'n manier kan ik niet efficiënt werken.
  13De secretaris-generaal beledigde zijn gast op grove wijze.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links