Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.2.8 De bilabiale nasaal m
De m kan worden gespecificeerd met de volgende distinctieve kenmerken: [+sonorant, +labiaal, –coronaal, –velair, +nasaal].
De bilabiale nasaal m kan voorkomen in aanzetten met een of twee medeklinkers, zoals in de woorden in (1). Verder kan de klank ook voorkomen in eenvoudige en complexe coda's, zoals in de voorbeelden in (2).
1mes , smal, smet
2dom, lamp, warm
Verder lezen
Articulatie
De m is een stemhebbende bilabiale nasaal. De klank wordt gearticuleerd met een vernauwing bij de lippen (zie Figuur 1); het zachte gehemelte (‘velum’) is verlaagd, zodat de luchtstroom vanuit de longen door de neus kan ontsnappen.
Figuur 1. Schematisch beeld van de mond-keelholte met benamingen van articulatieplaatsen en bijhorende klassen van medeklinkers in het Nederlands (Bron: Rietveld & Van Heuven 2016: 76)
Figuur 2 is een MRI-afbeelding van de m in moet.
Figuur 2. MRI-afbeelding van de [m] in moet, uitgesproken voorafgegaan en gevolgd door de neutrale klinker sjwa (Bron: Rietveld & Van Heuven 2016: 78)
Akoestische informatie
Tabellen 1 en 2 geven een aantal voorbeeldzinnen met m in verschillende fonologische contexten (aan het begin van een woord, tussen twee klinkers, en op het woordeinde) voor het Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands. De bijhorende spectrogrammen en geluidsbestanden worden telkens gegeven.
Tabel 1. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor /m/ in verschillende fonologische contexten in het Nederlands-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
mei 1991 woordinitieel
afstand van je moeten nemen intervocalisch
en rum drinkende piraten woordfinaal
Tabel 2. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor /m/ in verschillende fonologische contexten in het Belgisch-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
in mei 1847 woordinitieel
een bad nemen intervocalisch
rum en cola met veel rum woordfinaal
Literatuur
Literatuur: Collins & Mees (2003).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links