Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.3.4.3.i In verplicht wederkerende verbindingen
Verder lezen
Er zijn slechts enkele verplicht wederkerende verbindingen (steeds met een voorzetsel) waarin alleen zelf-vormen gebruikt kunnen worden, bijv.
tot zichzelf komen ' tot bewustzijn komen', op zichzelf wonen ' alleen, niet bij anderen wonen', buiten zichzelf zijn/raken ' door emotie meegesleept zijn/worden', van zichzelf vallen ' flauwvallen'
Hetzelfde geldt voor gevallen waarin zichzelf naamwoordelijk deel van het gezegde is, bijv. zichzelf zijn. Vergelijk:
1aHeel langzaam kwam hij weer tot zichzelf.
bHeel langzaam kwam hij weer tot zich.uitgesloten
2aZe was buiten zichzelf van woede.
bZe was buiten zich van woede.uitgesloten
3aHij was zichzelf niet meer.
bHij was zich niet meer.uitgesloten
Voor het gebruik van zelf -vormen in informele taal: [5.3.4.2/i].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links