Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.1.1.1 Bepaalde hoofdtelwoorden
Hoofdtelwoorden die het precieze aantal entiteiten kunnen aanduiden, noemen we bepaalde hoofdtelwoorden. Het zijn namen van getallen en ze worden ook wel numerieke telwoorden genoemd.
De bepaalde hoofdtelwoorden van het Nederlands bestaan uit een beperkte groep basisvormen. Het grootste deel van die vormen kunnen op zichzelf ook woorden zijn, zoals de telwoorden een t/m twaalf en bijvoorbeeld honderd en duizend. Daarnaast bestaat de groep uit vier vormvarianten (allomorfen), namelijk twin-, der-, veer- en tach-, en de vormen -tig en -en-.
Met deze basisvormen kunnen alle andere, meer complexe, hoofdtelwoorden gevormd worden. Dat gebeurt door afleiding (bijv. vijf-tig) of samenstelling (bijv. zes-tien, twee-honderd, vijf-en-zestig). De betekenis van de hoofdtelwoorden kan additief (bijv. zes-tien = 6 + 10) of multiplicatief (bijv. twee-honderd = 2 x 100) zijn. In sommige gevallen is de vorm -en- verplicht in de samenstelling (bijv. vijf-en-zestig), maar het kan ook facultatief zijn (bijv. honderd-(en)-tien).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  bepaald hoofdtelwoord