Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
15.4.2 Voorzetselconstituenten
Verder lezen
Adjectieven kunnen door middel van een vast voorzetsel met een voorzetselconstituent verbonden worden, bijv.:
1(Zijn ze eigenlijk wel) bereid tot samenwerking?
2(Karel was) verliefd op Johanna.
3(Ik ben niet) bang voor muizen.
Traditioneel wordt hier gesproken van naamwoordelijke gezegdes (bijv. verliefd zijn in 2) met daarbij een voorzetselvoorwerp (in het voorbeeld op Johanna). Zie hiervoor [20.6.2].
Gewoonlijk volgt de voorzetselconstituent op het adjectief, maar in een geval als 1 is ook de omgekeerde volgorde mogelijk. Wordt het adjectief attributief gebruikt, dan staat de voorzetselconstituent ervoor, bijv.:
4(De) op wraak beluste (milities trokken plunderend door het gebied).
5(Het is een) erg van zijn ouders afhankelijke (jongen).
6(Hij nam een) zeer voor discussie vatbaar (standpunt in).
Zoals uit de voorbeelden 5 en 6 blijkt, staan graadaanduidende bepalingen hier, anders dan bij de in [15.3.3] behandelde gevallen, nog voor een voorgeplaatste voorzetselconstituent.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links