Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.4.2.2.6.2 De achtervoegsels -es (-esse) en -is (-isse)
Met de beklemtoonde achtervoegsels, of suffixen, -es (-esse) ɛs(ə) en -is (-isse) ɪs(ə) zijn vrouwelijke persoonsnamen van mannelijke afgeleid. Voorbeelden van volgens dit improductieve procedé gevormde woorden zijn:
1barones, dichteres, dienares, eigenares, karmelietes, moordenares, prinses, regentes, tovenares, zangeres
Soms komen als nevenvormen persoonsnamen op -esse voor, bijv. baronesse, eigenaresse en franciscanesse. Deze klinken in het algemeen plechtiger dan die op -es. In andere gevallen bestaan er vrouwelijke persoonsnamen op -esse (niet op -es) als pendant van mannelijke persoonsnamen op -is, bijv. archivaris/archivaresse, bibliothecaris/bibliothecaresse en jubilaris/jubilaresse. Naast secretaris bestaat, met verschil in functie en status, secretaresse.
De vorm -is (-isse) komt voor in abdis (naast: abt) en, zonder mannelijke pendant, in claris, clarisse.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links