Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.8.ii Primair modale functies
Verder lezen
Ook het plusquamperfectum kan, net als het imperfectum (zie [2.4.8.7/ii]) een modale functie vervullen en gebruikt worden om niet-werkelijkheid aan te geven (voorbeeld 1: het plusquamperfectum drukt hierbij uit dat de niet-gerealiseerde werking vóór het spreekmoment ligt) of om een voorzichtige omschrijving te geven (voorbeeld 2 en 3). Voorbeelden:
1Als ik in mijn jeugd geld gehad had, had ik veel meer gereisd.
2Ik had graag een handje snijbonen gehad.
3Wat had u gehad willen hebben?
Voor een uitvoerige behandeling van de verschillende modale gebruiksmogelijkheden van het plusquamperfectum zie men [28.3.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links