Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.2.4 Het achtervoegsel -ig
Het improductieve achtervoegsel, of suffix, -ig əɣ komt voor in werkwoorden in combinatie met substantieven, zoals in:
1huldigen, kruisigen, pijnigen, stenigen, tuchtigen
Het werkwoord reinigen heeft het adjectief rein als basiswoord. Het suffix -ig komt ook voor in combinatie met een wortel, zoals in lenigen en vestigen.
Omdat het suffix -ig ook adjectieven vormt op basis van substantieven, kunnen werkwoorden op -ig ook conversies zijn van adjectieven op -ig:
Tabel 1. Conversie van adjectieven op -ig(en) naar werkwoorden
substantief adjectief conversiewerkwoord
eind eindig eindigen
heil heilig heiligen
maat matig matigen
wet wettig wettigen
zonde zondig zondigen
In een aantal werkwoorden treedt tegelijk ook een prefix op. Zulke werkwoorden zouden ook opgevat kunnen worden als gevallen van prefigering, waarbij een werkwoord wordt afgeleid van een adjectief op -ig:
Tabel 2. Afleiding van adjectieven op -ig door prefigering
substantief adjectief prefix-werkwoord
eeuw eeuwig ver-eeuwigen
moed moedig ont-moedigen
vocht vochtig be-vochtigen
We zien hier dus woordfamilies waarvan de leden naar vorm en betekenis verwant zijn, maar zonder dat we in ieder geval ondubbelzinnig de wijze van afleiding kunnen vaststellen.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links