Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2 Afleiding
Adjectieven kunnen worden gevormd met voorvoegsels (of prefixen) en met achtervoegsels (of suffixen) Deze processen worden prefigering en suffigering genoemd. Daarnaast komt ook circumfigering voor.
Verder lezen
Prefigering
De prefixen die gebruikt worden voor de afleiding van adjectieven veranderen niet de woordsoort van het basiswoord. Dat impliceert dat voor de afleiding van adjectieven altijd een adjectief als basiswoord moet worden gebruikt. Een aantal van deze prefixen kan ook gebruikt worden in combinatie met substantieven om substantieven af te leiden:
Tabel 1. Prefixen die combineren met adjectieven en substantieven
prefix met adjectief met substantief
aarts- aarts-lui aarts-leugenaar
hyper- hyper-nerveus hyper-correctie
mega- mega-jammer mega-concern
oer- oer-lelijk oer-mens
on- on-aardig on-zin
super- super-aardig super-markt
De betekenis van zo’n prefix kan wel per woordsoort van het basiswoord verschillen. Zo betekent oer- in combinatie met een adjectief ‘in grote mate’, maar met een substantief heeft het de betekenis ‘oorspronkelijk’.
Suffigering
Suffixen zijn altijd woordsoortbepalend, en er is een groot aantal suffixen beschikbaar om adjectieven af te leiden van adjectieven, werkwoorden en substantieven. Zo kan het suffix -erig worden gecombineerd met een substantief (houterig), een werkwoord (bijterig) en een adjectief (groenerig), wat in alle drie gevallen een adjectief oplevert.
Circumfigering
Circumfigering, een vorm van afleiding waarbij zowel een prefix als een suffix wordt toegevoegd, vinden we bij de afleiding van adjectieven alleen bij een speciale categorie, die van de pseudo-deelwoorden. Dit zijn adjectieven die de vorm van een voltooid deelwoord hebben, maar toch niet van een werkwoord zijn afgeleid. Voorbeelden zijn:
1gearmd, gebekt, gebocheld, gemanierd, gespierd
behuisd, befaamd, beteugeld
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links