Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.6.6 Het achtervoegsel -iter
Met het uitheemse (Latijnse) achtervoegsel, of suffix, -iter itɛr worden bijwoorden afgeleid van uitheemse adjectieven op -aal of op -eel. Daarbij krijgt -eel de allomorf -aal. Het betreft woorden die vooral in formele taal gebruikt worden. Het procedé is beperkt productief. Voorbeelden:
Tabel 1. Bijwoorden op -iter
basiswoord bijwoord op -iter
eventueel eventual-iter
formeel formal-iter
globaal global-iter
ideaal ideal-iter
normaal normal-iter
De hoofdklemtoon ligt bij deze woorden op de aan -iter voorafgaande lettergreep: normáliter nɔr’malitɛr. Steeds meer taalgebruikers spreken dit woord echter uit als normalíter nɔrma’litər, waarbij de laatste klinker als een sjwa wordt gerealiseerd. Deze klemtoonverschuiving is een weerspiegeling van de algemene tendens dat Nederlandse woorden hoofdklemtoon dragen op de op-een-na-laatste lettergreep.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links