Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.1.5 Reduplicatieve samenstellingen
Een bijzonder type samenstellingen van het type substantief + substantief zijn samenstellingen waarin de beide substantieven identiek zijn. Er is dan sprake van totale reduplicatie. Dit is een betrekkelijk nieuw type, mogelijk ontstaan door de invloed van het Engels waar dit type samenstelling zich ook recent ontwikkeld heeft:
Bron: Kersten (2014).
1baby-baby, boom-boom, huis-huis, meisje-meisje
De vraag Ga je naar huis-huis? kan bijvoorbeeld gesteld worden aan studenten die in een huis wonen in een universiteitsstad, maar ook naar hun echte huis, het huis van hun ouders, kunnen gaan. Dat ouderlijk huis is dan het huis-huis. Qua vorm zijn dit soort woorden samenstellingen.
Er zijn ook samenstellingen die op reduplicatie lijken zoals meisjesmeisje, waarin een verbindings-s optreedt, maar met een andere betekenis: ‘een meisje met een voorkeur voor de omgang met meisjes’, parallel aan mensenmens ‘mens die graag met andere mensen omgaat’.
Het betekeniseffect van dit soort reduplicatie kan worden omschreven als contrastieve focus. Contrastieve focus betekent dat er nadruk wordt gelegd op een referent waarbij er een contrast wordt opgeroepen met andere denkbare referenten. Het woord boom-boom roept een contrast op met andere referenten, die je ook als boom zou kunnen aanduiden, maar toch minder duidelijk bomen zijn, bijvoorbeeld een klein boompje, of een grote heester. Zo wordt de betekeniswaarde van reduplicatie ook die van ‘prototypisch’. Een baby-baby is een prototypische baby, dus niet een klein kind dat al kan lopen en praten.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links