Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.4.11 Persoonsnamen met de achtervoegsels -ant, -ent, -eur en -or
Met behulp van de achtervoegsels, of suffixen, -ant, -ent, -eur en -or kan men nomina agentis vormen die opgevat kunnen worden als afleidingen van werkwoorden met een stam op -eer, waarbij dit suffix vervangen wordt. De klemtoon ligt bij woorden op -ant, -ent en -eur op de laatste lettergreep, bij woorden op -or ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Voorbeelden zijn;
1-ant: collectant, exposant, intrigant, sollicitant
-ent: dirigent, docent, opponent, producent, regent
-eur: acteur, administrateur, enquêteur, inspecteur, souffleur, monteur
-or: illustrator, imitator, instigator, manipulator, visitator, repetitor
De woorden op -or kunnen ook worden opgevat als afleidingen van substantieven op -atie of -itie zoals illustratie en repetitie. Deze interpretatie voorspelt dat -or in deze woorden altijd wordt voorafgegaan door at of it. We kunnen hier daarom ook spreken van woordfamilies zoals illustreren-illustratie-illustrator, waarin woorden naar vorm en betekenis met meer dan één ander woord verbonden zijn. Dat persoonsnamen op -or ook aan substantieven kunnen zijn gerelateerd, wordt gedemonstreerd door een woord als agressor dat als een afleiding van agressie kan worden beschouwd.
Het woord arrestant heeft passieve betekenis: 'iemand die gearresteerd wordt'.
Deze suffixen komen ook voor in zaaknamen zoals consonant, component, likeur, motor en isolator.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links