Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.5.3 Taalelementen die als ondervindend voorwerp dienst kunnen doen
Verder lezen
De in aanmerking komende taalelementen zijn naamwoordelijke constituenten met een substantief of een voornaamwoord als kern (met uitzondering van wederkerende en wederkerige voornaamwoorden). De ethische datief komt alleen voor in de vormen me en je. Enkele voorbeelden:
1Het bevalt Piet wel dat iedereen tegen hem opziet.
2Het viel mijn vader mee dat hij nog werk kon krijgen.
3Zoiets was dat arme kind al eens eerder overkomen.
4Het bevreemdde me niet dat de motor een verdacht geluid maakte.
5Dat gebeurt hem nooit meer.
6Het lukte niemand van ons de kat in de mand te krijgen.
Literatuur
bij [20.5]: Van Belle & Van Langendonck [1992], Stolp [1991], Vandeweghe [1986]
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links