Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.14.3 Als (hoedanigheid)
Verder lezen
Het voegwoord als met een betekenis die te omschrijven is als 'in de hoedanigheid van', '...zijnde', wordt wel 'voegwoord van hoedanigheid' of 'voegwoord van gesteldheid' genoemd. Het wordt alleen door constituenten gevolgd, niet door bijzinnen. Het komt veel voor bij zinsdelen die bepaling van gesteldheid zijn. In de twee voorbeelden hieronder komt als in de (a) -zinnen in de hier bedoelde functie voor; in de (b) -zinnen is het gewoon vergelijkend [10.3.14.2]:
1aPetrus wordt als heilige vereerd.
bDe overleden popzanger wordt als een heilige vereerd.
2aAls advocaat kan ik het hier niet mee eens zijn.
bHij praatte als een advocaat, maar het hielp niets.
Andere voorbeelden met het 'voegwoord van gesteldheid' zijn:
3Als politiek manifest sla ik dit boek hoger aan dan als roman.
4We zullen dit maar als een vergissing beschouwen.
5Als kind ben ik daar vaak geweest.
In 5 krijgt de constituent met als temporele waarde ('toen ik een kind was'). Een vaste uitdrukking met als in de hier bedoelde functie is als zodanig, bijv.:
6Frans moet een begaafd musicus zijn, maar ik ken hem niet als zodanig.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links