Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.7.2.1.3 Congruentie onderwerp - persoonsvorm
Verder lezen
Nevenschikkingen met en-en die als onderwerp fungeren en enkelvoudige leden hebben, worden meestal met een enkelvoudige persoonsvorm verbonden. Als in een overeenkomstige conjunctie met en het meervoud verplicht is of de voorkeur heeft (zie(25.1.2.1.3, regel [2] en [3])) is er keuze tussen enkel- en meervoud, maar ook dan heeft een enkelvoudige persoonsvorm de voorkeur. Enkele voorbeelden:
1En dit én dat moet in de auto.
2Er ligt én ham én kaas in de koelkast.
3Ben je er zeker van dat én de ham én de kaas nog vers is/zijn?
4En Waldo én Richard én Gerrit is een schurk/zijn schurken.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links